Coaching på forberedelser

FØR du starter på mål

 

Alt vi drømmer om

kan vi få til!

I denne coachingen får du hjelp til å sette FØTTER på målene dine, som vandrer av gårde og gjør drømmer til virkelighet.

 

Jobber du rett med mål, når du dem!

Her er GRATIS coaching til deg 👇

"Hjalp meg å finne ro, valgmuligheter og MIN vei"

Vigdis er spesialpedagog og har jobbet mye med veiledning. Her er hennes erfaring med Coaching på FORBEREDELSE til mål:

"Tusen takk, Trine, for coachingheftet med målarbeid!
Nå har jeg brukt god tid i dag på å gå gjennom det, skrevet ned svarene mine og blitt forundret over hvilke prioriteringsliste jeg kom fram til ved de ulike spørsmålene.

Du stiller spørsmål som gir meg rom for egen refleksjon. Du har ikke de ferdige svarene - oppskriften for hvordan jeg skal tenke. Og det setter jeg pris på. Som spesialpedagog har jeg jobbet mye med veiledning av foreldre og fagpersoner. Derfor setter jeg pirs på denne måten å jobbe på. Ro, valgmuligheter, finne MIN vei."

- Vigdis