Jobber du rett med mål, når du dem.

Her er en coaching sesjon som hjelper.

SE VIDEOEN under👇 før du fyller ut info! 

Coaching på FORBEREDELSER før mål og endring

Bestill her:

Spørsmålene gir meg rom for refleksjon

Tusen takk, Trine, for coachingheftet med målarbeid! Nå har jeg brukt god tid i dag på å gå gjennom det, skrevet ned svarene mine og blitt forundret over hvilke prioriteringsliste jeg kom fram til vded de ulike spørsmålene. Du stiller spørsmål som gir meg rom for egen refleksjon. Du har ikke de ferdige svarene - oppskriften for hvordan jeg skal tenke. Og det setter jeg pris på. Som spesialpedagog har jeg jobbet mye med veiledning av foreldre og fagpersoner. Derfor setter jeg pirs på denne måten å jobbe på. Ro, valgmuligheter, finne MIN vei. - Vigdis