- en stemme å lytte til

Jeg prøvde å leve et vanlig A4 liv, men det gikk ikke så bra. Det buttet og smertet i kjærlighetslivet, i familien, på jobben og aller mest som meg. Selv om jeg strevde og gjorde mitt beste for at det skulle bli bra, var det som det ikke ville seg.  

Det kom til et punkt hvor jeg skjønte jeg måtte skape en ny versjon av meg selv. Jeg måtte gå dypere til verks. Så etter en del blindveier og forsøk på å fylle roller jeg tenkte var smart, gikk jeg tilbake inn i kjernen av det som er meg. Ikke den som passet til ytre definisjoner, men hun som levde fra og var forankret i sine indre styrker. 

I den prosessen valgte jeg å bli en av verdenes ledende NLP trenere, fordi jeg fant en helt rå vei til hjelp og vekst, med sterke verktøy og metodikk.

Jeg valgte å foredle og videreutvikle mitt klarsyn og healing evner, for et mentalt fokus alene leder oss kun til en delvis versjon av vårt potensial og vår natur.

Jeg valgte også å gå fra en solid lederjobb og bygge opp egne selskaper, med massiv læring fra ups and downs, med ansatte, utvikling, drift og vekst.  

Jeg valgte å være tro mot min indre visdom og bruker den i kombinasjon med kompetanse og erfaringer til å hjelpe og utvikle mennesker.

Gjennom dette lever jeg helt, og fullbyrder mitt liv og min gjerning. 

Se og hør selv her.

 

Mennesket har alltid vært det mest spennende jeg vet

Min misjon er helt klart å skulle hjelpe og støtte andre gjennom helhetlig personlig utvikling.

Jeg jobber med folk som vil leve ekte og helt. De som har innsett at for å få til det de ønsker seg personlig og profesjonelt, så går veien gjennom indre arbeid.

Mange av mine kunder er ledere, men vi kan kun lede andre proporsjonalt med hvordan vi mestrer å lede oss selv.

Vi fyller så lett roller for hva vi tror er best og bra, basert på teorier, trender og eksempler fra andre. Det gir oss et mønster å følge, som i starten føles tryggere. Uten å lytte etter indre visdom og alternative løsninger som er bedre. 

Fornektelse, askese, total overkjøring av den vi opprinnelig og ekte sett er, er verken ledelse eller god ledelse, men tyrannisk diktatur. I korte perioder kan en slik oppskrift hjelpe oss til å nå et delmål, men over tid vil det skape sjelelig nød og til slutt havari. 

Mine kunder vil utvikle seg selv gjennom prosess og å gjøre stegene. De tør se på egne mønstre og innlærte dogmer, er modige nok til å stille spørsmål ved egen adferd og indre sannheter. De tør å kjenne på sine følelser og hente ut svar, så de kan vokse videre  og forbi sine erfaringer. Til balanse. Til glede. Til overskudd. Til helse. Til kjærlighet. Til liv. Til særegenheter. Til ressurser. Til mestring. Til å være en rollemodell. Til Ledelse. 

 

Mine kunder er ekte Ledestjerner.

Jeg er resultatorientert og effektiv i mitt virke, og direkte i form. Jeg bruker kunnskapen, erfaringen, handlekraften og evnene mine, sånn at du kan få de resultatene du trenger i en trygg og fortrolig ramme.

Når vi står i personlig utvikling, er vi sårbare. Med meg vil du oppleve det som naturlig, trygt og styrkende. 

Jeg vil være direkte med deg, åpen og inkluderende. Jeg vil gi deg min støtte, erfaring, kunnskap og tyngde, til å finne din vei, din balanse, din unike miks. 

I prosess med meg, finner du deg og kan bygge solid og stødig videre fra det.

 

Gjenkjenner du noe av dette i deg?

Om din indre stemme og et spirituelt perspektiv treffer noe i deg, vil du finne det du søker etter i

KRAFTsentret - online tilbud

Mhm.. 🙌🧘‍♀️🎯  -  kurskvelder med meditasjon, healing og manifestering 

 

Om et mentalt fokus og strategier for å makse ut er det du søker, vil du finne verdi og unike tips i denne gratis coachingen. Jobber vi rett med mål, når vi dem.

Coaching på FORBEREDELSER før mål og endring.  

 

Jeg håper vi sees og høres,

Trine 

Litt om hva jeg er stolt av fra jobb:

Bestselgende forfatter, kursholder, klarsynt coach, entreprenør og visjonær leder som skaper resultater for kundene mine. 

Jeg har gjennom 20 år hjulpet tusenvis med å bli sterkere i seg selv og få til det de drømmer om profesjonelt, personlig og privat.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.